Giáo Xứ Hà Lam
Giáo Xứ Hà Lam
  Giáo Xứ Hà Lam Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Chúa Kitô Vua Ngày bổn mạng: Chúa Nhật […]
Giáo Xứ Bình  Phong
Giáo Xứ Bình Phong
  Giáo Xứ Bình  Phong Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Mẹ Truyền Tin Ngày bổn mạng: 26/03 Ngày […]
Giáo Xứ An Sơn
Giáo Xứ An Sơn
    Giáo Xứ An Sơn   Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ Bổn mạng: Mẹ Lên  Trời Ngày bổn mạng: […]
Giáo Hạt Tam Kỳ – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Tam Kỳ – Giáo Phận Đà Nẵng
HẠT TAM KỲ                   Cha Hạt trưởng : Giuse NGUYỄN TRÍ DŨNG Giáo xứ/ Bổn mạng Địa Chỉ / Điện […]
Giáo Hạt Trà Kiệu – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Trà Kiệu – Giáo Phận Đà Nẵng
  HẠT TRÀ KIỆU                     Cha Hạt trưởng : Phaolô ĐOÀN QUANG DÂN     Giáo xứ / Bổn […]
Giáo Hạt Hội An – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Hội An – Giáo Phận Đà Nẵng
HẠT HỘI AN                   Cha Hạt trưởng : Bônaventura MAI THÁI Giáo xứ / Bổn mạng Địa chỉ / Điện […]
Giáo Hạt Hoà Vang – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Hoà Vang – Giáo Phận Đà Nẵng
HẠT HÒA VANG                   Cha Hạt trưởng : Gioakim TRẦN KIM THƯỢNG   Giáo xứ / Bổn mạng Địa chỉ […]
Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Phận Đà Nẵng Thành lập: 18-01-1963 Số giáo xứ: 50 Giáo hạt: Trà Kiệu, Đà Nẵng, Hội An, Hoà […]
Giáo Hạt Đà Nẵng – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Đà Nẵng – Giáo Phận Đà Nẵng
HẠT ĐÀ NẴNG                    Cha Hạt trưởng : Phaolô-Maria Trần Quốc Việt Giáo xứ / Bổn mạng Địa chỉ / […]
ĐẦU TRANG