Số 18/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót – 07.4.2024
Số 18/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật II Phục Sinh – Kính Lòng Chúa Thương Xót – 07.4.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II PHỤC SINHKÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT07/4/2024
Số 17/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 31.3.2024
Số 17/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 31.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT PHỤC SINHMỪNG CHÚA SỐNG LẠI31/3/2024
Số 16/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 24.3.2024
Số 16/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 24.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT TUẦN THÁNH24/3/2024
Chương trình phụng vụ Tuần Thánh 2024
Chương trình phụng vụ Tuần Thánh 2024
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA – GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG156 Trần Phú – Hải Châu – Đà Nẵng Chương trình PHỤNG […]
Số 15/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 17.3.2024
Số 15/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật V Mùa Chay B – 17.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT V MÙA CHAY17/3/2024
“Xin dạy chúng con cầu nguyện” – Tài liệu sống Năm Cầu Nguyện để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025
“Xin dạy chúng con cầu nguyện” – Tài liệu sống Năm Cầu Nguyện để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025
“XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN”– Sống Năm Cầu Nguyện để Chuẩn Bị cho Năm Thánh 2025Tài liệu của Bộ […]
Số 13/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 03.3.2024
Số 13/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 03.3.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT III MÙA CHAY03/3/2024
Số 12/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 25.02.2024
Số 12/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 25.02.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT II MÙA CHAY25/02/2024
Số 11/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 18.02.2024
Số 11/TB/GXCT/2023-2024 Chúa Nhật I Mùa Chay B – 18.02.2024
THÔNG BÁOCHÚA NHẬT I MÙA CHAY18/02/2024
Chương trình hành hương về Nhà thờ Chính Tòa nhân dịp Năm Thánh Bách Chu Niên
Chương trình hành hương về Nhà thờ Chính Tòa nhân dịp Năm Thánh Bách Chu Niên
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG VỀ NHÀ THỜ CHÍNH TÒANHÂN DỊP NĂM THÁNH MỪNG BÁCH CHU NIÊNCỦA CÁC GIÁO XỨ – […]
ĐẦU TRANG