HẠT ĐÀ NẴNG 

                  Cha Hạt trưởng : Phaolô-Maria Trần Quốc Việt

Giáo xứ /

Bổn mạng

Địa chỉ /

Điện thoại

Giáo dân

Linh mục phụ trách

An Hòa

Chúa Kitô Vua

223/1 Trường Chinh,Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

0511.3722606

1.065

Giuse

Nguyễn Kim Nhật

Chính Tòa

Thánh Tâm

156 Trần Phú,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3825285

4.439

Phaolô-Maria

Trần Quốc Việt

Marcellô Đoàn Minh

G.B.  Hồ Thái Sơn

Chính Trạch

Nữ Vương Hoàn Vũ

68 Hoàng Hoa Thám,

Q. Thanh Khê, Đ.Nẵng

0511.3827838

1.219

Đa minh

Đặng Bá Linh

Hòa Cường

Mẹ Lên Trời

150 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3618686

743

Phêrô

Nguyễn Hùng

Hòa Thuận

Thánh Giuse

231 Trưng Nữ Vương,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3834361

1.580

Philípphê

Trương Văn Long

 

Ngọc Quang

Thánh Phêrô

Thanh Thủy (Nối Dài),

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3832515

698

Emmanuen

Nguyễn Tấn Lục

Giuse

Đinh Công Hạnh

Nội Hà

Mẹ Lên Trời

40 Đinh Tiên Hoàng,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3830690

1.500

Phanxicô Xaviê

Đặng Đình Canh

Phêrô

Trương Văn Phúc,SJ

Phước Tường

Thánh Giuse

31 Trường Chinh,

Q. Thanh Khê, Đ.Nẵng

0511.3722580

700

Phêrô

Nguyễn Ngọc Phi

Tam Tòa

Mẹ Vô Nhiễm

274 Trần Cao Vân,

Q. Thanh Khê, Đ.Nẵng

0511.3835625

3.098

Giuse

Cao Văn Cường

Thanh Bình

Thánh Tâm

69 Cao Thắng,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.6288766

1.662

Giacôbê

Hứa Hùng Quang

 

Thanh Đức

Thánh Phêrô

45 Đường 3 tháng 2,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3828924

3.446

Vinh Sơn

Hoàng Quang Hải

Giacôbê

Lê Quý Đạt

Tòa giám mục

156 Trần Phú,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

0511.3628826

Gioan.B Hồ Thái Sơn

Gioan.B Trần Ngọc Tuyến

Gioan.B Nguyễn Công Thủy

 

 

 20.150

         

 

 

Nguồn: LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014