326. Khi nào gọi là quyền bính hợp pháp?
326. Khi nào gọi là quyền bính hợp pháp? – Quyền bính gọi là hợp pháp khi nó hành động […]
325. Quyền bính trong xã hội nên dựa trên căn bản nào?
325. Quyền bính trong xã hội nên dựa trên căn bản nào? – Mọi xã hội đều cần để trật […]
324. Xã hội nên dựa trên nguyên tắc nào?
324. Xã hội nên dựa trên nguyên tắc nào? – Mọi xã hội nên dựa trên “hệ thống các giá […]
323. Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào?
323. Trong xã hội, cá nhân có thể được tự do phát triển như thế nào? – Cá nhân chỉ […]
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn?
322. Xã hội hay cá nhân bên nào quan trọng hơn? – Trước mặt Chúa, con người với tư cách […]
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?
321. Một Kitô hữu có phải là một cá nhân thuần tuý không?– Không, một Kitô hữu không bao giờ […]
319. Ta có trách nhiệm về tội của người khác không?
319. Ta có trách nhiệm về tội của người khác không? – Không. Ta không mang trách nhiệm về tội […]
318. Thói xấu là gì?
318. Thói xấu là gì? – Là những thói quen không lành mạnh làm cho lương tâm ra lu mờ […]
317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được?
317. Làm thế nào người phạm tội nặng có thể nối kết lại với Chúa được? – Họ có thể […]
316. Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ?
316. Làm sao phân biệt tội nặng với tội nhẹ? – Tội nặng cắt đứt mối quan hệ tình yêu […]
ĐẦU TRANG