Mừng kính thánh Bônaventura – Bổn mạng Cha Quản xứ Bônaventura Mai Thái
Mừng kính thánh Bônaventura – Bổn mạng Cha Quản xứ Bônaventura Mai Thái
Trong ngày mừng kính thánh Bônaventura 15.7.2024, vào lúc 5g00 sáng nay, Cha Bônavetura Mai Thái (Quản xứ Chính Tòa […]
Giáo xứ Thanh Đức và Ô Gia hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Giáo xứ Thanh Đức và Ô Gia hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Vào lúc 14g30 ngày 14.7.2024, Cộng đoàn giáo xứ Thanh Đức và Ô Gia đã hành hương về Nhà thờ […]
Mừng lễ thánh Annê Lê Thị Thành – Bổn mạng giáo họ Annê Thành
Mừng lễ thánh Annê Lê Thị Thành – Bổn mạng giáo họ Annê Thành
Sáng ngày 12.7.2024, Cha quản xứ Bônaventura Mai Thái đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Annê Lê Thị […]
Giáo xứ La Nang và Đại Hiệp hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Giáo xứ La Nang và Đại Hiệp hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Vào lúc 14g30 ngày 07.7.2024, Cộng đoàn giáo xứ La Nang và Đại Hiệp đã hành hương về Nhà thờ […]
Giáo xứ Gia Phước và Trung Phước hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Giáo xứ Gia Phước và Trung Phước hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Vào lúc 14g30 ngày 30.6.2024, Cộng đoàn giáo xứ Gia Phước và Trung Phước đã hành hương về Nhà thờ […]
Thánh lễ Mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô – Bổn mạng Ban Trật tự và Giới trẻ 29.6.2024
Thánh lễ Mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô – Bổn mạng Ban Trật tự và Giới trẻ 29.6.2024
Vào lúc 17g15 ngày 29/06/2024, Thánh lễ Mừng Kính Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông đồ do Cha phụ tá […]
Giáo xứ Hà Lam và Phú Quý hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Giáo xứ Hà Lam và Phú Quý hành hương về Nhà thờ Chính Tòa dịp Năm thánh Bách Chu Niên
Vào lúc 14g30 ngày 23.6.2024, Cộng đoàn giáo xứ Hà Lam và Phú Quý đã cùng nhau hành hương về […]
Thánh lễ tạ ơn của các Tân Linh mục giáo phận Đà Nẵng
Thánh lễ tạ ơn của các Tân Linh mục giáo phận Đà Nẵng
“Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, […]
Thánh lễ Thánh Augustino Phan Viết Huy – Bổn mạng Giáo họ Augustinô Huy
Thánh lễ Thánh Augustino Phan Viết Huy – Bổn mạng Giáo họ Augustinô Huy
Vào lúc 17g15 ngày 13.6.2024 Cha phụ tá Phaolô Lê Tấn Kính chủ sự thánh lễ Thánh Augustino Phan Viết […]
Thánh lễ Thánh Antôn – Bổn mạng Đoàn Phan Sinh
Thánh lễ Thánh Antôn – Bổn mạng Đoàn Phan Sinh
Mừng lễ Thánh Antôn Padova, bổn mạng Cha nguyên Tổng Đại diện Antôn Trần Văn Trường, Đoàn Phan Sinh, Giáo […]
ĐẦU TRANG