THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT TUẦN THÁNH
24/3/2024

 1. Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa (24/3): Thánh lễ lúc 05g30 (có làm phép Lá và Rước Kiệu Lá), Do Đức Cha Giuse Giám Quản Tông Tòa  Giáo Phận chủ sự.
 2. Lịch Than kinh Lễ Đèn trong Tuần Thánh: 19g30 Chúa nhật 24/3/2024, Thứ Hai 25/3/2024, Thứ Tư 27/3/2024
 3. Từ thứ Hai (25/3) đến thứ Tư (27/3), Giáo họ Giuse Viên trực phụng vụ
 4. Thánh lễ Thứ Tư Tuần Thánh 27/3/2024:
  – 05g30: Thánh lễ làm Phép Dầu tại Lễ Đài.
  – 17g15: Thánh lễ Thứ Tư Tuần Thánh
 5. Các Thánh Lễ trong Tam Nhật Vượt Qua:
  +Thứ Năm 28/3:
  17g00: Thánh lễ Tiệc Ly tại Lễ Đài.
  – Sau Thánh Lễ: Chầu Thánh Thể đến 24g00 tại Hội Trường.
  +Thứ Sáu 29/3:
  Buổi Sáng: Không có lễ. Chầu Thánh Thể tại Hội Trường (Riêng hay theo nhóm)
  16g00: Gẫm Đàng Thánh Giá ngoài trời.
  – 17g00: Nghi thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa tại Lễ Đài.
  +Thứ Bảy 30/3
  Buổi Sáng: Không có lễ, Hôn Kính Thánh Giá
  – 19g00: Thánh lễ đêm Canh thức vượt qua tại Lễ Đài
 6. Chúa nhật Phục Sinh 31/3: MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
  – Buổi sáng có 03 Thánh Lễ: 06g00, 08g00 và 10g00
  – Buổi Chiều có 01 Thánh lễ lúc 17g00 tại Lễ Đài.
 7. Giáo xứ Chính Tòa sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng  vào lúc 19g30, thứ Ba 02/4/2024 tại Phòng C11. Các bạn có nhu cầu, lấy giấy và đăng ký tại Nhà sách Khai Tâm.