Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thức sứ vụ Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng và Thánh lễ nhậm chức Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân
Lịch Dự Kiến Tổ Chức Các Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân – Năm 2020
Lịch Dự Kiến Tổ Chức Các Khóa Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân – Năm 2020
LỊCH DỰ KIẾN TỔ CHỨCCÁC KHÓA GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN – NĂM 2020 A- LỊCH CÁC KHÓA HỌC: […]
Thánh Lễ Bế Giảng Giáo Lý Hôn Nhân Hạt Đà Nẵng Khoá 49 25/9/2019
Thánh Lễ Bế Giảng Giáo Lý Hôn Nhân Hạt Đà Nẵng Khoá 49 25/9/2019
Lúc 19g30, ngày 25/9/2019, Thánh lễ Bế Giảng Giáo Lý Hôn Nhân Hạt Đà Nẵng Khoá 49 đã được Đức […]
Giáo Xứ Thanh Đức
Giáo Xứ Thanh Đức
  Giáo Xứ Thanh Đức Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày thành […]
Giáo Xứ Thanh Bình
Giáo Xứ Thanh Bình
  Giáo Xứ Thanh Bình Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Tâm Ngày bổn mạng: Tháng 6 hằng […]
Giáo Xứ Tam Tòa
Giáo Xứ Tam Tòa
  Giáo Xứ Tam Tòa Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm Ngày bổn mạng: 08/12 Ngày […]
Giáo Xứ Phước Tường
Giáo Xứ Phước Tường
  Giáo Xứ Phước Tường Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Giuse Ngày bổn mạng: 19/3 Ngày thành […]
Giáo Xứ Nội Hà
Giáo Xứ Nội Hà
    Giáo Xứ Nội Hà Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 […]
Giáo Xứ Ngọc Quang
Giáo Xứ Ngọc Quang
    Giáo Xứ Ngọc Quang Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày […]
Giáo Xứ Hoà Thuận
Giáo Xứ Hoà Thuận
  Giáo Xứ Hoà Thuận Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Giuse – Bạn Đức Maria Ngày bổn mạng: […]
ĐẦU TRANG