Phân công phụng vụ tháng 11/2022
Phân công phụng vụ tháng 11/2022
I. CHÚA NHẬT:   NGÀY GIỜ BÀI 1 BÀI 2 LỜI NGUYỆN Chúa Nhật XXXII Thường Niên 06/11/2022 05g30 Trương […]
Phân công phụng vụ tháng 7/2022
Phân công phụng vụ tháng 7/2022
Phân công phụng vụ tháng 7/2022
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B
Lịch phụng vụ Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm B
Phân công phụng vụ tháng 05/2021
Phân công phụng vụ tháng 05/2021
I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 03/5 Hai Đỗ Văn Lưu Nguyễn Thị […]
Phân công phụng vụ tháng 04/2021
Phân công phụng vụ tháng 04/2021
I. ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: NGÀY THỨ BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GHI CHÚ 01/12 Ba Trương Thị Bích Ngọc Đăng […]
Phân công phụng vụ tháng 03/2021
Phân công phụng vụ tháng 03/2021
     GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG                                                                                                                                                BAN PHỤNG VỤ                                                                                                                             PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 03/2021 […]
Phân công phụng vụ tháng 02/2021
Phân công phụng vụ tháng 02/2021
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG BAN PHỤNG VỤ PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ THÁNG 02/2021   ĐỌC SÁCH NGÀY THƯỜNG: […]
Phân công phụng vụ tháng 01/2021
Phân công phụng vụ tháng 01/2021
Phân công phụng vụ tháng 12/2020
Phân công phụng vụ tháng 12/2020
Phân Công Phụng Vụ 10/2020
Phân Công Phụng Vụ 10/2020
ĐẦU TRANG