Lễ Cung hiến Nhà thờ giáo xứ An Ngãi – giáo phận Đà Nẵng
Lễ Cung hiến Nhà thờ giáo xứ An Ngãi – giáo phận Đà Nẵng
Thế là sau gần 6 năm xây dựng, ngôi thánh đường mơ ước của cộng đoàn dân Chúa cuối cùng cũng đã được hoàn thành.
Giáo Xứ Thạch Nham
Giáo Xứ Thạch Nham
Giáo Xứ Thạch Nham Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh  Phêrô Ngày bổn mạng: 29/6 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Phú Thượng
Giáo Xứ Phú Thượng
    Giáo Xứ Phú Thượng Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 […]
Giáo Xứ Phú Hạ
Giáo Xứ Phú Hạ
    Giáo Xứ Phú Hạ Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Sinh nhật Đức Maria Ngày bổn mạng: […]
Giáo Xứ Lệ Sơn
Giáo Xứ Lệ Sơn
  Giáo Xứ Lệ Sơn Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh  Giuse Ngày bổn mạng: 1/5 Ngày thành […]
Giáo Xứ Hội Yên
Giáo Xứ Hội Yên
  Giáo Xứ Hội Yên Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita Ngày bổn mạng: 24/6 Ngày […]
Giáo Xứ Hòa Ninh
Giáo Xứ Hòa Ninh
Giáo Xứ Hòa Ninh Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Thánh Giuse Ngày bổn mạng: 01/5 Ngày thành lập […]
Giáo Xứ Hòa Khánh
Giáo Xứ Hòa Khánh
  Giáo Xứ Hòa Khánh Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Cẩm Lệ
Giáo Xứ Cẩm Lệ
  Giáo Xứ Cẩm Lệ Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Mẹ Mân  Côi Ngày bổn mạng: 7/10 Ngày […]
Giáo Họ An Ngãi Đông
Giáo Họ An Ngãi Đông
Giáo Họ An Ngãi Đông Thuộc Giáo Hạt Hoà Vang Bổn mạng: Sinh nhật Đức Maria Ngày bổn mạng: 8/9 […]
ĐẦU TRANG