THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

31/3/2024

  1. Chúa nhật Phục Sinh 31/3: MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với Tuần Bát Nhật.
    – Buổi sáng có 03 Thánh Lễ: 06g00, 08g00 và 10g00
    – Buổi Chiều có 01 Thánh lễ lúc 17g00 tại Lễ Đài.
  2. Từ thứ Hai (01/4) đến thứ Bảy (06/4), Giáo họ Emmanuel trực phụng vụ
  3. Giáo xứ Chính Tòa sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng  vào lúc 19g30, thứ Ba 02/4/2024 tại Phòng C11. Các bạn có nhu cầu, lấy giấy và đăng ký tại Nhà sách Khai Tâm.
  4. Lúc 19g30 Thứ Năm (04/4/2024). Chầu Thánh Thể đầu tháng do Giới Lão Thành phụ trách.
  5. Chúa nhật  07/4/2024, cuối Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Sau Thánh lễ Thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho trẻ em.