THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
05/5/2024

  1. Chúa nhật 05/5, sau lễ Thiếu nhi (08g00) có rửa tội cho trẻ em.
  2. Từ thứ Hai (06/5) đến thứ Bảy (11/5), Giáo họ Phaolo Lộc trực phụng vụ và phụ trách Chầu Thánh Thể sau lễ 17g15 thứ Năm 09/5.
  3. Thứ Ba (07/5). Tính Tâm Linh mục và Phó tế và vào lúc 10g00 cùng ngày: Thánh lễ tạ ơn mừng Ngọc Khánh của Cha GB Nguyễn Văn Đán (1964-2024),  Kim Khánh của Cha Giuse Nguyễn Văn Thông và Cha Giuse Nguyễn Trung Thành (1974-2024) tại Nhà thờ Chính Tòa, do Đức Cha Giuse, Giám Quản Tông Tòa Chủ sự. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Quý Ngài.
  4. Thứ Bảy 11/5. Lúc 17g15 tôn vinh Đức Mẹ và Thánh lễ Vọng Chúa Thăng Thiên tại Núi Đá Lộ Đức.
  5.  Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (12/5), Nhân ngày truyền thống của Truyền Thông Xã Hội. Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo phận kính mời đại diện các ban Truyền thông Giáo xứ. Các Ban Mục vụ cấp giáo phận (mỗi đơn vị 02 người) về tham dự ngày Hội Ngộ Truyền Thông tại Giáo Xứ Nhượng Nghĩa-Giáo Phận Đà Nẵng-Thời gian từ 08g00 đến 14g30.

I