HẠT HÒA VANG

                  Cha Hạt trưởng : Gioakim TRẦN KIM THƯỢNG

 

Giáo xứ /

Bổn mạng

Địa chỉ /

Điện thoại

Giáo dân

Linh mục phụ trách

 An Ngãi

Mẹ Khiết Tâm

Xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3841461

 5.130

Giuse

Nguyễn Văn Thú

An Ngãi Đông

 Mẹ Lên Trời

Xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3792395

450

Antôn

Đỗ Kim Trọng, SSS

Gioan Baotixita

Trần Đình Thắng, SSS

 Cẩm Lệ

 Mẹ Mân  Côi

303 Ông Ích Đường,

Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0511.3697855

1.010

Gioakim

Trần Kim Thượng

 Đông Vinh

Mẹ Lê Trời

Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

600

Giuse

Đỗ Xuân Hướng

 Hòa  Khánh

 Mẹ Lên  Trời

50 Nguyễn Lương Bằng,
Q. Liên Chiểu, Đ.Nẵng

0511.3842255

3.441

Giuse

Nguyễn Thanh Sơn

Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD

 Hòa  Ninh

 Thánh  Giuse

Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3791075

1.385

Giuse

Lê Thiện Thuật

 Hội Yên

 Thánh  Gioan.B

Xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

500

Phêrô

Trần Công Thạnh, CM

 Lệ Sơn

 Thánh  Giuse

 

Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3670098

1.243

Simon

Hứa Thanh Tuyên

 Phú Hạ

 Sinh Nhật 

 Đức Mẹ

Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3792346

890

Gioan Baotixita

Võ Quang Khải

 Phú  Thượng

 Mẹ Mân  Côi

Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3730106

2.838

Gioan

Nguyễn Văn Hoàng

 

 Thạch Nham

 Thánh  Phêrô

Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

0511.3788203

309

Giuse

Nguyễn Văn Khang

 

 17.796

 

 

 

Nguồn: LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014