HẠT TRÀ KIỆU

 

                  Cha Hạt trưởng : Phaolô ĐOÀN QUANG DÂN

 

 

Giáo xứ /
Bổn mạng

Địa chỉ /

Điện thoại

Giáo dân

Linh mục phụ trách

 Ái Nghĩa

 Mẹ Lên  Trời

TT. Ái Nghĩa, H. Đại Lộc,  Quảng  Nam

0510.3765011

 1.360

Giuse

Hoàng Quốc D. Linh

 Hà Tân

 Mẹ Lên  Trời

Đại Lãnh, H. Đại Lộc,  Quảng Nam

0510.3974223

 780

Phaolô

Ngô Tấn Thu

 Hoằng Phước

 Mẹ Lên Trời

 Đại Hồng, H. Đại Lộc, 

 Quảng Nam

 0510.3770481

 1.027

Antôn

Nguyễn Tri Pháp

 Hòa  Lâm

 Mẹ Lên  Trời

Duy Trung,  H. Duy Xuyên, Quảng Nam

 1.130

Antôn

Nguyễn Thanh Vũ

 La Nang

 Thánh Phêrô

Điện Phước,  H. Điện Bàn, Quảng Nam

0510.3751738

 570

Phêrô

Nguyễn Đệ

 Phú  Hương

Mẹ Thiên Chúa

Đại Quang, H. Đại Lộc,  Quảng Nam

0510.3846572

 750

G.B.

Phan Đình Lượng

 Trà  Kiệu

 Mẹ Khiết Tâm

Duy Sơn,  H. Duy  Xuyên,  Quảng Nam

0510.3877692

 3.529

Phaolô

Đoàn Quang Dân

Phaolô

Lê Tấn Kính

 Trung  Phước

Trinh Nữ Vương

Quế Trung, H. Nông Sơn, Quảng Nam

0510.3654664

 396

G.B.

Hoàng Đình Ưng, SVD

 Xuân  Thạnh

 Mẹ Lên  Trời

Quế Xuân I,  H. Quế Sơn,  Quảng Nam

0510.3886643

 1.194

 Anrê

Phan Quang

 

10.736

 

 

 

Nguồn: LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014