HẠT HỘI AN
                  Cha Hạt trưởng : Bônaventura MAI THÁI

Giáo xứ /
Bổn mạng

Địa chỉ /

Điện thoại

Giáo dân

Linh mục phụ trách

 An Hải

 Mẹ Lên  Trời

9 Nguyễn  Công Trứ,
Q. Sơn Trà, Đà Nẵng 

0511.3835625

 1.190

Giuse

Nguyễn Kinh

 An  Thượng

 Thánh  Gioan

An Thượng 3, Mỹ An,
Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN

 0511.3951272

 900

Phanxicô Salêsiô

Lê Văn La Vinh, OP

Chợ Chiều

Thánh Giuse

 

Phường Thọ Quang,

Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

0511.3921456

345

Phanxicô Xaviê

Nguyễn Văn Thịnh

 Cồn Dầu

 Mẹ Lên  Trời

Xã Hòa Xuân,

Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

0511.3688006

 1.224

Giuse

Vũ Dần

 

 Gia  Phước

 Mẹ Lên  Trời

K 184/1 Nguyễn Duy

Hiệu, Q. Sơn Trà, ĐN

0511.3984533

 691

Antôn

Trương Gia Ninh

 

 Hội An

 Thánh  Tâm Chúa Giêsu

02 Nguyễn Trường Tộ,
Tp. Hội An, Q. Nam

0510.3916258

 1.745

Phaolô

Trần Ngọc Hoàng

Nhượng Nghĩa

 Thánh  Phêrô

 Trần Hưng  Đạo, 

 Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

 0511.3916452

 908

Phêrô

Lê Hưng

 Sơn Trà

 Chúa  Kitô Vua

 04 Nguyễn Phan Vinh,

 Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

 0511.3831882

570

Giuse

Nguyễn Văn Thông

 Vĩnh  Điện

 Mẹ Lên  Trời

TT.Vĩnh Điện, H. Điện Bàn,
Quảng Nam

0510.3867370

 453

G.B.

Châu Ngọc Minh

Trung Tâm Mục Vụ

Phường Phước Mỹ,

Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Bônaventura Mai Thái

Phêrô Vũ Văn Khóa

Antôn Nguyễn Trường Thăng

Stêphanô Nguyễn Ngọc Nhơn

Phêrô Lê Đức Cường

Phaolô Hồ Quang Phúc

 

8.026

 

 

 

Nguồn: LỊCH CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG 2014