THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
THÔNG BÁO: Về cuộc thi thiết kế đồng phục ca đoàn Tê-rê-xa
    GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BAN GIÁO LÝ         THÔNG BÁO Về cuộc thi thiết kế […]
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Rửa Tội Cho Trẻ Nhỏ – Chúa Nhật – ngày 05/01/2014
Chúa Nhật, ngày 05/01/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan […]
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
Giáo xứ Hiệp Ý Tạ Ơn và Chúc Mừng: Kỷ Niệm 25 Năm Hôn Phối
LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013
LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013
LỊCH SÁM HỐI MÙA VỌNG 2013   TT THỨ NGÀY GIÁO XỨ GIỜ CHA PHỤ TRÁCH 1.                    Chúa nhật […]
Thông Báo: Góc Yêu Cầu
Thông Báo: Góc Yêu Cầu
Kính thưa toàn thể bà con Giáo Xứ Chính Tòa,  Nhằm phục vụ một số nhu cầu của bà con, […]
THƯ GIÁNG SINH
THƯ GIÁNG SINH
THƯ GIÁNG SINH: “ÁNH SÁNG ĐỨC TIN” của HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
Thư Ngỏ Nhân Dịp Ra Mắt Trang Điện Tử Giáo Xứ
Thư Ngỏ Nhân Dịp Ra Mắt Trang Điện Tử Giáo Xứ
  Thư Ngỏ Nhân Dịp Ra Mắt Trang Điện Tử Giáo Xứ   Kính thưa Cha Quản Xứ, Quý Cha […]
ĐẦU TRANG