Chúa Nhật, ngày 05/01/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan đón nhận thành viên mới và chúc mừng các gia đình.

 

TT

Giáo họ

Số RT

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh

1

Micae Hy

3674

Phêrô

Lê Quang Huy

10/13/2013

2

Augustinô Huy

3675

Maaria Madalena

Phan Châu Khánh Tiên

11/6/2013

3

Giuse Viên

3676

Gioan

Huỳnh Hoàng Phúc

12/7/2013

4

Giuse Khang

3677

Tađêô

Đặng Nguyên Khôi

9/20/2013

5

Giuse Khang

3678

Têrêxa

Trần Nguyễn Thảo Nhi

7/29/2013

6

Emmanuel Triệu (Tạm trú)

3679

Maria

Lê Nguyễn Khả Hân

4/13/2013

7

Vãng lai

3680

Anê

Lê Phan Hoài An

7/24/2012

8

Đaminh Cẩm (Tạm trú)

3681

Maria

Trần Nguyễn Thiên Hương

10/31/2013

 

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng