Chúa Nhật, ngày 02/03/2014, sau Thánh lễ thiếu nhi có rửa tội cho các em nhỏ, Giáo xứ hân hoan đón nhận thành viên mới và chúc mừng các gia đình.

 

Giáo họ

Số RT

Tên Thánh

Họ và tên

Năm sinh

Phêrô Lựu

3703

Phêrô

Nguyễn Hiếu Quân

11/20/2013

Micae Hy

3704

Giuse

Thái Vĩnh Lang

6/24/2012

Micae Hy

3705

Maria

Huỳnh Nguyễn Thiên Kim

9/14/2013

Augustinô Huy

3706

Têrêxa

Nguyễn Ngọc Thiên Kim

12/1/2013

Augustinô Huy

3707

Anna

Nguyễn Huỳnh Gia Trân

12/20/2013

Augustinô Huy

3708

Tôma

Trần Nguyễn Bảo Toàn

2/1/2014

Augustinô Huy

3709

Phêrô

Võ Ngọc Gia Khánh

9/26/2013

Anê Thành

3710

Phanxicô Xaviê

Nguyễn Hoàng Phúc

1/17/2014

Anê Thành

3711

Maria

Lê Ngọc Cát Trân

9/3/2013

Phaolô Bường

3712

Gioan Baotixita

Trần Lê Minh Trường

6/28/2013

Phaolô Bường

3713

Phaolô

Huỳnh Nam Hải

1/21/2014

Anrê Trông

3714

Tôma

Huỳnh Văn Phước Ân

12/26/2013

Giuse Khang

3715

Tađêô

Đỗ Hữu Nguyên Khang

7/7/2013

Giuse Khang

3716

Têrêxa

Đỗ Hoàng Ngân

6/28/2013

Giuse Khang

3717

Bênêđictô

Nguyễn Hữu Hoàng Long

10/10/2012

 

 

Văn Phòng Gx. Chính Toà Đà Nẵng