THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN 17/9/2023.

  1. Chúa nhật 17/9/2023: lúc 07g30, Khai giảng Giáo lý và Thánh lễ năm học 2023-2024.
  2. Từ thứ Hai 18/9 đến thứ Bảy 23/9, Giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
  3. Thứ Năm 21/9, lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng, Quan Thầy của 71 anh em. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Bảy 23/9, lễ nhớ Thánh Piô Piexrenxina, linh mục. Quan Thầy của Thừa Tác viên ngoại thường. Thánh lễ cử hành lúc 05g00 cùng ngày. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  5. Tòa Giám Mục Đà Nẵng thông báo về việc thuyên chuyển và bổ nhiệm giáo vụ Linh mục Giáo phận Đà Nẵng – 2023 theo Quyết định số: 25/2023/GM/QĐ. Xin xem chi tiết tại các bảng thông báo.