Giáo Xứ Hoà Cường
Giáo Xứ Hoà Cường
  Giáo Xứ Hoà Cường Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Mẹ Lên Trời Ngày bổn mạng: 15/8 Ngày […]
Giáo Xứ Chính Trạch
Giáo Xứ Chính Trạch
  Giáo Xứ Chính Trạch Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Nữ Vương Hoàn Cầu Ngày bổn mạng: 22/8 […]
Giáo Xứ Chính Toà
Giáo Xứ Chính Toà
    Giáo Xứ Chính Toà Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu Ngày bổn mạng: […]
Giáo Xứ An Hòa
Giáo Xứ An Hòa
  Giáo Xứ An Hòa Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng Bổn mạng: Chúa Kitô Vua Ngày bổn mạng: Chúa Nhật […]
Giáo Hạt Đà Nẵng – Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Hạt Đà Nẵng – Giáo Phận Đà Nẵng
HẠT ĐÀ NẴNG                    Cha Hạt trưởng : Phaolô-Maria Trần Quốc Việt Giáo xứ / Bổn mạng Địa chỉ / […]
ĐẦU TRANG