“Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được,… vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)

Suy niệm: Đức Giê-su dựa trên một tập quán ở Palestine để kể dụ ngôn này. Trong thời kỳ ly loạn, cách bảo đảm nhất là người ta chôn giấu kho tàng của mình trong ruộng. Nước Trời được ví như kho tàng, kho báu, hoặc viên ngọc quý hiếm. Tựa người tình cờ tìm thấy, làm mọi cách có được kho tàng trong ruộng, hay như người thương gia lão luyện mua cho bằng được viên ngọc quý, con người cũng phải đầu tư mọi năng lực mình có để được vào Nước Trời cao trọng, sống tương quan với Đức Giê-su cao sang. Chỉ những ai tìm kiếm, tỉnh thức, ngạc nhiên trước ân huệ của Chúa, mới “dám” từ bỏ tất cả, sẵn sàng nắm lấy cơ hội để vào Nước Trời.

Mời bạn: Hằng ngày vẫn có biết bao điều kỳ diệu xảy ra nơi bạn, quanh bạn. Liệu bạn có để trí, để tâm hồn mình luôn tỉnh thức, ngạc nhiên trước ân sủng của Thiên Chúa chăng? Khi nhận ra ân sủng ấy, bạn hãy dám từ bỏ tất cả những gì ngăn trở ân sủng của Thiên Chúa nơi bạn và người khác. Việc đi vào Nước Trời là một việc đáng giá, cực nhọc và cũng rất tự nhiên, tựa bạn đang đi tìm ngọc quý, như bạn đã bắt gặp kho tàng.

Sống Lời Chúa: Tập cho mình biết “ngạc nhiên” trước các ân huệ Chúa ban trong từng ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, việc con đang có mặt ở đây, được nói chuyện với Chúa giờ này là điều kỳ diệu rồi. Bậc sống, sứ vụ mà con đang thi hành cũng là ân sủng của Chúa. Xin cho con luôn ý thức Kho Tàng mà mình đang nắm giữ, để sống đẹp lòng Chúa hơn, trở nên kho tàng cho mọi người. Amen.