Chính Tòa: Thông báo Số 29TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C

  1. Chúa Nhật IV Phục Sinh 12/5: Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn Thiên Triệu Linh mục và Tu sĩ, ngày Đóng góp cho Quỹ ơn Gọi Giáo phận. Tiền oi trong các Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh này sẽ dành cho Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận, Xin Cộng đoàn rộng tay đóng góp.
  2. Từ Thứ hai 13/5 đến thứ bảy 18/5 giáo họ Emmanuel Triệu trực phụng vụ, và lúc 19g30 cùng ngày đọc kinh tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do hội Legio phụ trách.
  3. Thứ ba 14/5 Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ bổn mạng của 03 giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ năm 16/5 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Mình Thánh do Giới Người Cha phụ trách.
  5. Thứ bảy 18/5 vào lúc 17g15 lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá do Hội Legio & Đoàn Phan Sinh cùng phụ trách.Ca đoàn Cêcilia hát lễ.

Ngày 01/5/2019 vừa qua, Đức Giám Mục giáo phận đã chủ sự Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục. Trong tinh thần hiệp thông cùng giáo hội , Giáo xứ chúng ta sẽ dành trọn tiền oi các thánh lễ ngày Chúa Nhật 19/5/2019 cho việc xây dựng Nhà Hưu Dưỡng tại Trung Tâm mục Vụ. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp tại các thùng quyên góp. Các cá nhân, các hội đoàn thể muốn đóng góp riêng xin gửi cha quản xứ, hoặc văn phòng Tòa Giám Mục.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng