Chính Tòa: Thông báo Số 18TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C

  1. Từ thứ hai ngày 18/3 đến thứ Bảy ngày 23/03, giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ. Và vào lúc 17g15 ngày thứ hai 18/3, tại Núi Đá Đức Mẹ. Giáo xứ Chính Tòa dâng Thánh lễ trọng thể mừng Kính Thánh Giuse. Quan Thầy của Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận và do Đức Cha chủ tế. Sau Thánh lễ, Đức Cha sẽ làm phép cho Núi Đá Đức Mẹ Lộ Đức và Nhà Nguyện (tầng 3). Xin Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  2. Vào lúc 17g15 Thứ ba ngày 19/3. Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận sẽ chủ trì Thánh Lễ trọng thể mừng Thánh Giuse, Ban trăm năm Đức Maria. Quan Thầy của Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận, Đức Cha Giuse nguyên Giám mục Giáo phận, Cha phụ tá giáo xứ Phạm Nguyên Huy, các Cha nguyên Phó xứ: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Phi Phong, Cha Giuse Nguyễn Văn Khang (người con của Giáo xứ) và 432 giáo dân. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp ý cầu nguyện.
  3. Trong hai buổi chiều thứ hai 18/3 và thứ ba 19/3/2019. Kính mời toàn thể giáo chức tham gia đoàn rước cho hai Thánh Lễ mừng kính Thánh Giuse.
  4. Thứ năm 21/3 , sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do Ban Phụ Huynh Giáo Lý phụ trách.
  5. Thứ sáu 22/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá do giáo họ Micae Hy và Augustino Huy cùng phụ trách.Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng