Chính Tòa: Thông báo Số 16TB/GXCT/2019-2020 Chúa Nhật 8 Thường Niên – Năm C

  1. Chúa nhật 03/3 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Từ thứ hai ngày 04/3 đến thứ Bảy ngày 09/03, giáo họ Anre Trông trực phụng vụ.
  3. Khóa giáo lý dự tòng của hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng vào lúc 19g thứ ba ngày 05/3/2019 tại giáo xứ Nội Hà( 40 Đinh Tiên Hoàng), xin lấy đơn và nộp tại nhà sach Khai Tâm Chính Tòa Đà nẵng.
  4. Thứ tư Lễ Tro 06/3, tại Nhà Thờ Chính Tòa sẽ có 02 Thánh lễ như thường lệ: vào lúc 05g00 sáng và 17g15 chiều. Và vào lúc 08g00 Giáo phận hành hương về Núi Sọ-Giáo xứ An Ngãi để khai mạc Mùa Chay. Trong ngày Lễ Tro, xin Cộng đoàn giữ chay, kiêng thịt và sốt sắng tham dự Thánh lễ.( xin xem chi tiết tại bảng thông báo).
  5. Thứ năm 07/3 giáo xứ chúng ta có 03 giáo dân mang tên Thánh Felixita, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và sau thánh lễ 17g15 có giờ Chầu Thánh Thể do hội Legio phụ trách.
  6. Thứ sáu 08/3 vào lúc 19g30 Gẫm Đàng Thánh Giá do giáo họ Đaminh Khảm và Phao lô Lộc cùng phụ trách.Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  7. Chúa nhật I Mùa Chay 10/3/2019 ngày quyên góp cho ngân sách Giáo Phận.Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp cho ngân sách Giáo phận-tài khóa 2019 tại các thùng quyên góp được đặt trong Nhà Thờ.
  8. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi Ngành Hiệp Sỹ tổ chức buổi học giáo lý ngoại khóa tại giáo xứ Đông Vinh cho các em vào đời 1,2,3 vào Chúa Nhật 10/3/2019. Xin phụ huynh đưa các em đến nhà thờ lúc 6g30 sáng và đón các em lúc 18g30 chiều tại sân nhà Dòng Phao lô.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng