Trong một đức tin, tình yêu mến và sự hiệp nhất của Dân Chúa, cùng với niềm hy vọng vào Chúa Ki-tô tử nạn và phục sinh.

Lúc 8g00 thứ Bảy, ngày 25.11.2023, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Đặng Đức Ngân- Giám quản Tông tòa giáo phận (GP) Đà Nẵng đã chủ sự Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Phaolô Tịnh – Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục giáo phận Đà Nẵng; cùng đồng tế có: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục tổng giáo phận Hà Nội; Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám mục TGP Huế; Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục TGP Huế; Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục GP Qui Nhơn ; Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục GP Kontum; Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục GP Vinh; Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục GP Đà Lạt; Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP Hải Phòng kiêm Giám quản Tông tòa GP Ban mê Thuộc; Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục GP Long Xuyên; Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục GP Thanh Hóa; Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP Lạng Sơn Cao bằng; Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục Gp Nha Trang ; cùng với Cha Tổng Đại diện GP Bắc Ninh, quí Cha Giám đốc và Ban Giảng huấn đào tạo của Đại chủng viện Xuân Bích – Huế, quí Cha trong Tu hội Xuân Bích Việt Nam, quí Cha trong ngoài Giáo phận.

Cùng hiệp nguyện trong thánh lễ có quí Tu sĩ, bà con linh tông huyết tộc của Đức Cha cố Phao-lô Tịnh và mọi thành phần Dân Chúa. Sự hiện diện các Giám mục của 3 Giáo Tỉnh trong Giáo hội Việt Nam, nói lên sự hiệp nhất yêu thương trong đời sống Giáo hội.

Cộng đoàn hiện diện với đức cố Giám mục, hiệp nhất trong đức tin, trong tình mến, tình huynh đệ Giám mục, tình thấy trò của bao thế hệ tu sĩ chủng sinh và linh mục và tình cha con. Ngài chăm sóc tận tình với học trò và chủng sinh, nâng đỡ an ủi cả việc học hành, nhu cầu đời sống và cả sức khỏe. Ngài sống tình mục tử với Dân Chúa giáo phận Đà Nẵng! mỗi người suy ngắm chứng tá “Khiêm Tốn Phục Vụ” của đức cố Giám mục Phao-lô Tịnh.

Trong bài chia sẻ, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, nguyên là học trò của Đức cố Giám mục xác nhận: Ngài sống tinh thần khó nghèo, tinh thần Tám Mối Phúc của Chúa dạy, “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Ngài không vướng bận vật chất, sẵn sàng giúp đỡ anh chị em không phân biệt tôn giáo sắc tộc, Ngài sống yêu thương mọi người. Nhiều thế hệ Linh mục tu sĩ của các Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum, Nha Trang vẫn còn nhiều kỷ niệm quý mến Ngài. Ngài sống giản dị, có tiền là đi xây nhà tình thương cho những người nghèo, người không có nhà ở. Ngài gần gũi yêu thương, sẵn sàng đi đến với mọi người, đối thoại cởi mởi với các tín đồ tôn giáo bạn. Ngài luôn sống kết hiệp với Thiên Chúa và dưới sự phù trợ của Đức Maria, luôn chuyên tâm cầu nguyện kết hợp với Chúa Thánh Thế và nguyện ngắm Kinh Mân Côi. Dấu chỉ Đức Mẹ yêu thương là Đức cố Giám mục an nghĩ trong Chúa vào những giây phút cuối của ngày Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (lúc 23 giờ 55 ngày 21.11.2023) ngày lễ chính của Tu hội Xuân Bích (Tu hội chuyên lo đào tạo các Linh mục tại các Đại chủng viện).

Trong dịp đau buồn này, Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã gởi điện thư phân ưu đến Đức Tổng Giám mục Giám quản và cộng đoàn Dân chúa Giáo phận Đà Nẵng, điện thư do Cha Gioan Bosco Hồ Sĩ Sơn – Phó chánh văn phòng Tòa giám mục tuyên đọc. Trong điện thư, Thánh Bộ đại diện Tòa Thánh tỏ lòng thương tiếc và xác nhận những hy sinh cao cả suốt đời phục vụ Giáo hội của đức cố giám mục.

Cha Marcelo Đoàn Minh – quản xứ Phú Thượng đã Đại diện các Linh mục và mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng, nói lời tri ân Đức cố Giám mục. Đức Cố Giám mục đã để lại dấu ấn người cha tôn kính, người thầy khả kính, người mục tử nhân hiền, người đối thoại chân thành và cởi mở với chính quyền, với tôn giáo bạn và mọi người. Ngài đào tạo rất nhiều giáo sỹ, làm cho cánh đồng truyền giáo xanh tươi phát triển. Đồng thời Cha Marcelo đã đại diện Dân Chúa Giáo phận nói lời xin lỗi Đức Cha vì những thiếu sót làm Đức cha phiền lòng. Và Cha Marcelo còn khẳng định: “những lời giáo huấn của Đức cố Giám mục vẫn đọng lại trong tâm trí mỗi người”.

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đán, nguyên Giáo sư Đại chủng viện Xuân Bích – Huế, Đức Cha Anphong, Cha Giuse Hồ Thứ – Giám Đốc Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế, đã Đại diện cho Linh mục tu sĩ Xuân Bích Việt Nam, tiễn biệt Đức cố Giám mục trong tình huynh đệ, Đức Cố Giám mục là huynh trưởng trong gia đình Xuân Bích. Cha Gioan Baotixita nhắc lại những khó khăn trong giai đoạn đầu tái hồi sinh Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế vào tháng 10 năm 1994. Sau chiến tranh và ngưng hoạt động trong thời gian dài, lúc tái lập khó khăn đủ điều. Đức cố Giám mục làm Giám đốc đầu tiên sau 1975, trong hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng Cha Giám đốc đã hy sinh rất nhiều, sống hết mình cho Thiên Chúa và phục vụ đào tạo các Linh mục, làm cho Chủng viện từng ngày phát triển và đi vào ổn định.

Và cuối cùng, Cha Bonaventura Mai Thái, Đại diện Giám quản, đại diện Ban tổ chức tang lễ, đã có lời cám ơn Tòa Thánh, Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, Quý Đức Cha, quí Cha Tổng Đại diện, quí Cha trong ngoài giáo phận, quí Bề trên các Dòng tu, Tu hội, các Hội đoàn, quí Tu sĩ nam nữ, các Ban ngành giáo xứ Chính Tòa và tất cả mọi người bằng các hình thức khác nhau đã cộng tác chia sẻ, điện thư, thăm viếng trong những ngày tang lễ với Giáo phận. Cha Đại diện Giám Quản cũng bày tỏ công khai lời cảm ơn Chính quyền dân sự các cấp, từ Trung Ương đến địa phương đã thăm viếng, điện thư chia buồn và tạo những điều kiện tốt cho Tang lễ diễn ra tốt đẹp. Cha Đại diện Giám quản cũng tha thiết xin Giáo Hội qua các Đức Giám mục và cộng đoàn hiện diện: “xin tiếp tục cầu nguyện cho đức cố Giám mục và Giáo phận Đà Nẵng, hiện nay đang “Trống Tòa” (chưa có Giám mục Chính Tòa cai quản giáo phận).

Trong nghi thức từ biệt, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP Lạng Sơn – Cao Bằng, người con của Giáo phận Đà Nẵng, đã phó dâng và từ biệt đức cố Giám mục trong tay Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Tại phần mộ trong hang đá Đức Mẹ của Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục GP Đà Lạt, là thân tộc của đức cố Giám mục, đã thánh hóa phần mộ nơi Đức cố Giám mục yên nghĩ.

Vì công nghiệp Đức cố Giám mục, đưa Thiên Chúa đến với con người và đưa con người đến với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa tha xóa những thiếu sót của Đức cố Giám mục khi còn tại thế, xin Đức Maria và các chư Thánh của Thiên Chúa đón Đức cố Giám mục Phao-lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh vào hưởng nhan Thánh Chúa.

Bài viết: Tôma Trương Văn Ân
Hình ảnh: Alexis Viết Trung
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

Thánh lễ trực tuyến:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.
 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.
 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.