GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Phanxicô Lê Quốc Dũng & Chị Maria Phan Thị Ngọc Vui sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ hai 24/3/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.