Anh Phêrô Nguyễn Tiến Đạt & Chị Cêcilia Phạm Nguyễn Lan Quỳnh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 11/5/2017
Anh Phêrô Nguyễn Tiến Đạt & Chị Cêcilia Phạm Nguyễn Lan Quỳnh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 11/5/2017
Anh Phêrô Nguyễn Tiến Đạt & Chị Cêcilia Phạm Nguyễn Lan Quỳnh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc 05g00 ngày […]
Báo Hỷ: Anh Gioan Hoàng Minh Tâm & Chị Maria Nguyễn Thị Nhất Phương sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 08/5/2017
Báo Hỷ: Anh Gioan Hoàng Minh Tâm & Chị Maria Nguyễn Thị Nhất Phương sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 08/5/2017
Anh Gioan Hoàng Minh Tâm & Chị Maria Nguyễn Thị Nhất Phương sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc 05g00 ngày […]
Báo Hỷ: Chị Matta Văn Nguyễn Trà My & Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 05/04/2017
Báo Hỷ: Chị Matta Văn Nguyễn Trà My & Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 05/04/2017
Chị Matta Văn Nguyễn Trà My & Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo  vào lúc 17g00 ngày 05/04/2017 […]
Báo Hỷ: Anh Martinô Phạm Hải Long & Chị Anna Lê Thị Anh Quyên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 24/02/2017
Báo Hỷ: Anh Martinô Phạm Hải Long & Chị Anna Lê Thị Anh Quyên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 24/02/2017
Anh Martinô Phạm Hải Long & Chị Anna Lê Thị Anh Quyên sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc 17g00 ngày […]
Báo Hỷ: Anh Đaminh Huỳnh Minh Khánh & Chị Anna Nguyễn Thị Kim Yến sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 10/02/2017
Báo Hỷ: Anh Đaminh Huỳnh Minh Khánh & Chị Anna Nguyễn Thị Kim Yến sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 10/02/2017
Anh Đaminh Huỳnh Minh Khánh & Chị Anna Nguyễn Thị Kim Yến sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc 17g00 ngày […]
Báo Hỷ: Anh Tađêô Nguyễn Anh Tuấn & Chị Isave Nguyễn Thị Kim Chi sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 04/01/2017
Báo Hỷ: Anh Tađêô Nguyễn Anh Tuấn & Chị Isave Nguyễn Thị Kim Chi sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 04/01/2017
Anh Tađêô Nguyễn Anh Tuấn & Chị Isave Nguyễn Thị Kim Chi sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc […]
Báo Hỷ: Anh Giacôbê Lê Trung Hiếu & Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Saly sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 02/01/2017
Báo Hỷ: Anh Giacôbê Lê Trung Hiếu & Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Saly sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 02/01/2017
Anh Giacôbê Lê Trung Hiếu & Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Saly sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc 17g00 ngày […]
Báo Hỷ: Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Hoài Ân & Anh Võ Anh Tuân sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 02/01/2017
Báo Hỷ: Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Hoài Ân & Anh Võ Anh Tuân sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo 02/01/2017
Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Hoài Ân & Anh Võ Anh Tuân sẽ cử hành Chuẩn Hôn Phối Khác Đạo  vào lúc 17g00 ngày […]
Báo Hỷ: Anh Antôn Trần Văn Sơn & Chị Cêcilia Nguyễn Thị Tuyết Vân sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 02/01/2017
Báo Hỷ: Anh Antôn Trần Văn Sơn & Chị Cêcilia Nguyễn Thị Tuyết Vân sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 02/01/2017
Anh Antôn Trần Văn Sơn & Chị Cêcilia Nguyễn Thị Tuyết Vân sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc 05g00 ngày […]
Báo Hỷ: Anh Martinô Phạm Đức Lam Duy & Chị Lucia Nguyễn Lâm Miên Thảo sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 16/12/2016
Báo Hỷ: Anh Martinô Phạm Đức Lam Duy & Chị Lucia Nguyễn Lâm Miên Thảo sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối 16/12/2016
Anh Martinô Phạm Đức Lam Duy & Chị Lucia Nguyễn Lâm Miên Thảo sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối  vào lúc […]
ĐẦU TRANG