GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Matthêu Rodger John Healy & Chị Maria Trần Nguyễn Thùy Trâm sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ năm 27/3/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.