GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Giuse Trần Nguyên Trung và Chị Anna Lê Thị Mỹ Hạnh

sẽ cử hành Hôn phối vào lúc 05 g00 ngày 27/12/2013

tại Thánh đường Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng