GIÁO XỨ XIN CHÚC MỪNG

 

Anh Gioan Baotixita Huỳnh Minh Sang & Chị Maria Nguyễn Xuân Nghi sẽ cử hành Bí tích Hôn phối

 vào lúc 17g00, thứ ba 18/3/2014

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.