Anh Fx Đặng Tiến Huy & Chị Maria Lữ Trần Minh Yến sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 17g00 ngày 09/12/2016

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.