Anh Phêrô Nguyễn Tiến Đạt & Chị Cêcilia Phạm Nguyễn Lan Quỳnh sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối

 vào lúc 05g00 ngày 11/5/2017

tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng.