“Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,24)

Suy niệm: Khi đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng này “Nếu các ông không tin… các ông sẽ chết trong tội của các ông,” Chúa đâu có muốn ‘‘doạ nạt’’ chúng ta, mà chính vì thời điểm quyết liệt đã tới. Đã đến giờ Con Người phải ra đi. Và họ, ‘‘những người Do Thái’’ sẽ tìm Ngài mà không gặp. Có những cơ hội để gặp gỡ và đón nhận Đức Ki-tô là Đấng Cứu Chuộc nhưng những cơ hội đó đến và có thể bị từ chối rồi qua đi và không bao giờ trở lại. Và từ chối đón nhận Đấng Hằng Hữu cũng đồng nghĩa với việc chuốc lấy cái chết, ‘cái chết trong tội lỗi’ của chính mình, chết vì đã không tin vào Đấng là Sự Sống.

Mời Bạn: Mùa Chay là thời điểm thích hợp để từ bỏ ‘cái chết trong tội’ mà quay trở về đón nhận Đức Ki-tô, tuyên xưng lòng tin vào Đấng Hằng Hữu, là hoán cải đời sống, sống như những người con ngoan của Thiên Chúa. Hôm nay, nếu các bạn nghe tiếng Người, các bạn đừng cứng lòng, vì đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.

Sống Lời Chúa: Mùa Chay, chắc hẳn bạn có đi ‘‘xưng tội’’? Nhưng xin bạn đừng xưng tội như người ta đổ một cái thùng rác, để có chỗ trút vào những thứ rác rưởi mới. Trái lại bạn hãy nhận ra đây là thời điểm thuận tiện nhất dành cho bạn để hoán cải sâu xa và bày tỏ lòng tin mạnh mẽ vào Đức Ki-tô, Đấng Hằng Hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, vì tội lỗi con mà Chúa là Đấng Hằng Hữu phải chết. Xin cho con thực lòng ăn năn ghét tội, để con được cùng sống với Chúa muôn đời. Amen.