Đức Giê-su nói: “Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’.” (Mt 11,18-19)

Suy niệm: Ơn gọi của ngôn sứ luôn gắn liền với sứ mạng nói lời của Chúa cho dân của Ngài. Sứ mạng đó không hề dễ dàng bởi vì vị ngôn sứ phải chấp nhận bị thù ghét, bách hại, thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống mình vì lời kêu gọi sám hối của họ thường khó nghe đối với những người cứng lòng không chịu từ bỏ lối sống tội lỗi của mình. Đó chính là cách mà người Do Thái đối xử với Gio-an Tẩy giả, khi ông kêu gọi người ta sám hối với lối sống khổ hạnh. Nhưng họ cũng không vừa lòng với Đức Giê-su vì Ngài tiếp cận với những người mà họ coi là tội lỗi, khi Ngài thi hành sứ mạng “tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất” (Lc 19,10). Những lý do tuỳ hứng và tự mâu thuẫn mà họ đưa ra, tố giác thái độ cứng lòng của họ: họ đòi Thiên Chúa phải làm theo ý họ chứ không phải là họ hoán cải theo ý Thiên Chúa.

Mời Bạn: Liệu rằng bạn có đang khó chịu với ai đó chỉ vì họ nói cho bạn biết điều bạn cần phải hoán cải không? Lời Chúa kêu gọi bạn: Ngày hôm nay, nếu bạn nghe tiếng Chúa, bạn đừng cứng lòng, thách thức Thiên Chúa như thế (x. Tv 94,7-8); trái lại hãy đón nhận sứ điệp Chúa gửi cho bạn qua những người được Chúa sai đến với tư cách là ngôn sứ của Ngài để bạn biến đổi cuộc sống mình thuận theo ý Chúa.

Sống Lời Chúa: Dành ít phút hồi tâm để lắng nghe và thuận theo ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng của mình để quay đầu trở lại và đi theo con đường của Chúa theo cách mà Chúa muốn nơi con.