Video chia sẻ những hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người dân của các linh mục, tu sĩ, chủng sinh của Tổng Giáo phận Sài Gòn và những giáo phận khác trong những ngày cơn đại dịch Covid 19 đang hoành hành khủng khiếp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phân Sài Gòn