Đầu tháng 1 năm nay, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đã gửi một lá thư tới các giám mục của khoảng 1.100 lãnh thổ truyền giáo thuộc quyền tài phán của Thánh Bộ, thông báo về việc giảm dần hỗ trợ tài chính mà các vùng truyền giáo thường xuyên nhận được từ Vatican.

Thuộc quyền tài phán của Thánh Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc gồm các hạt đại diện tông tòa và phủ doãn tông tòa được Vatican xem như các miền truyền giáo; bên cạnh đó, nhiều giáo phận tại các nước nghèo, tuy đã trở thành giáo phận, vẫn nằm trong số các nước truyền giáo và được Vatican hỗ trợ, trong đó có Việt Nam.

Vatican có truyền thống hỗ trợ cho các lãnh thổ truyền giáo này thông qua “Quỹ Liên đới Hoàn vũ” của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Nguồn thu nhập chính của quỹ này là cuộc lạc quyên vào Ngày Chúa Nhật Truyền giáo, được cử hành vào tháng 10 hàng năm.

Dành thêm cơ hội cho các giáo phận nghèo

Giải thích về việc giảm hỗ trợ tài chính này, Đức tổng giám mục Giampiero Dal Toso, đồng Tổng Thư ký của Thánh Bộ và Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, nhấn mạnh rằng Thánh Bộ không có ý định cắt bỏ sự hỗ trợ đang giúp cho các giáo phận truyền giáo. Nhưng nó nhắm phân phát số tiền hỗ trợ tốt hơn, theo các tiêu chí quản lý.

Ngài giải thích rằng nó có nghĩa là “nếu có những giáo phận hay giám mục có thể hoạt động dựa vào các nguồn lực của chính họ, thì họ có thể từ chối nhận phần của mình và nhường cơ hội cho những giáo phận khác, những giáo phận nghèo nhất có thể nhận được nhiều hơn.”

Đức tổng giám mục nhấn mạnh rằng cùng với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo chỉ hỗ trợ các dự án mục vụ, nghĩa là tài trợ cho các chi phí cụ thể liên quan đến công việc loan báo Tin Mừng.

Hỗ trợ có ý nghĩa cho các Giáo hội nghèo

Năm 2019, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã phân phát khoảng 130 triệu đô la Mỹ. Số tiền hỗ trợ cho mỗi giáo phận khác nhau tùy theo các yếu tố như sự nghèo khổ của khu vực, tỷ giá hối đoái và các nhu cầu cụ thể, nhưng mức hỗ trợ trung bình hàng năm là khoảng 20.000 đô la.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo hỗ trợ trung bình 460 đô la mỗi tháng cho mỗi chủng sinh của các xứ truyền giáo. Hội cũng hỗ trợ tài chính cho các giám mục hưu trí, các tập sinh của các dòng tu thuộc các lãnh thổ truyền giáo. (CNA 23/01/2021)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News