🔴 Trực tiếp: Tôn Vinh Đức Mẹ và Thánh lễ
Tại Núi Đức Mẹ, Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng.
Lúc 17g15 ngày 05 tháng 10 năm 2019.

Do Liên Giáo họ Phaolô Bường, Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/jBgR-Q4g_94
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.