🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
BỔN MẠNG GIÁO HỘI VIỆT NAM
BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

Thánh lễ do Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận chủ tế, tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Lúc 10g30 ngày 25 tháng 11 năm 2019

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/w_K6-STbQvw
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.