🔴 Trực tiếp: Lễ Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng lúc 08g30 ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng tiếp sóng Giáo phận Đà Nẵng trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/12Cs0FtAFvc
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.