🔴 Trực tiếp: Kiệu Đức Mẹ và Thánh lễ – Ngày giao lưu giới trẻ Hạt Đà Nẵng và Hội An – 26/5/2019.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên: 
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/mTHmywUHEGY
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.