Nhân ngày mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên, Ban giáo lý đức tin giáo phận Đà Nẵng tổ chức Đại hội giáo lý viên năm 2019.

Thời gian: 07g30-16g00 ngày 26/7/2019.
Địa điểm: tại Đền Thánh Anrê Phú Yên – Giáo họ Phước Kiều.
Thành phần tham dự: giáo lý viên các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận Đà Nẵng.

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/sFqQY3GTJdU
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.