Tòa Thánh phản đối việc sử dụng vụ khí sát thương tự động, cụ thể máy bay không người lái mini “kamikaze”, vì điều này không chỉ liên quan đến luật nhân đạo quốc tế, nhưng có thể đưa đến những tác động nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định thế giới.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp cho năm 2021 của Nhóm chuyên gia chính phủ về các hệ thống vũ khí sát thương tự động, của Công ước về một số loại vũ khí thông thường, Phái đoàn thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Genève, nhấn mạnh:  “Từ khi bắt đầu có việc thảo luận về các hệ thống vũ khí sát thương tự động, Tòa Thánh đã liên tục nhấn mạnh rằng những thách đố do các công nghệ mới trong lĩnh vực này không chỉ giới hạn trong phạm vi luật nhân đạo quốc tế, nhưng còn liên quan đến những tác động nghiêm trọng có thể xảy ra đối với hòa bình và ổn định trên thế giới”.

Phái đoàn thường trực của Tòa Thánh đề cập đến khả năng sử dụng một loạt các máy bay không người lái mini “kamikaze”, hệ thống vũ khí tự động. Phái đoàn lưu ý: “Việc sử dụng bầy đàn máy bay không người lái trong khu vực đô thị có thể dẫn đến rủi ro cao cho dân thường. Nếu chúng hoạt động mà không có sự giám sát trực tiếp của con người, các hệ thống đó có thể phạm sai lầm trong việc xác định các mục tiêu đã định. Khái niệm về một bầy đàn vũ khí tự động càng làm trầm trọng thêm nguy cơ này, vì bản chất ngẫu nhiên của bầy đàn có thể dẫn đến thương tích quá mức và các tác động bừa bãi, hoàn toàn trái ngược với luật nhân đạo quốc tế”.

Tòa Thánh lưu ý, hiện nay vì lý do đạo đức, ngày càng có nhiều nhân viên và doanh nhân phản đối các dự án liên quan đến việc trang bị trí tuệ nhân tạo. Theo Tòa Thánh, điều quan trọng là phải duy trì “sự kiểm soát quyết định của con người đối với các hệ thống vũ khí”. Bởi vì “năng lực độc nhất của con người đối với phán đoán luân lý và quyết định đạo đức không chỉ là một tập hợp các thuật toán phức tạp. Do đó, đây là một khả năng không thể thay thế được, hoặc được lập trình như một cái máy”.

Trong tuyên bố, Tòa Thánh cũng hoan nghênh các bên khác đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của đạo đức và tầm quan trọng của việc đề cập đến con người trong cuộc thảo luận. Tòa Thánh tin rằng để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang và sự gia tăng bất bình đẳng và bất ổn, nhiệm vụ cấp bách là phải hành động khẩn cấp trong lĩnh vực này. (CSR_5396_2021)

Nguồn: Ngọc Yến – Vatican News