TĨNH HUẤN THÀNH VIÊN CÁC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
TRONG GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG NĂM 2020

Nhân ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Giáo Hội Việt Nam, bổn mạng các Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, lúc 08 giờ ngày 24/11/ 2020, hơn 220 thành viên ban thường vụ của 51 giáo xứ và 7 giáo họ biệt lập của giáo phận, đã gặp gỡ để cùng học hỏi, và được tĩnh huấn, tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận.  

Cha Phanxicô Salêsio Lê Văn La Vinh (OP) đã thuyết giảng và huấn giáo các thành viên về ơn gọi và vai trò người tông đồ giáo dân, cách đặc biệt là các thành viên HĐMV giáo xứ: mỗi người tín hữu  là chi thể Chúa Ki-tô, thực thi sứ vụ là Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế. Giới thiệu Chúa cho anh chị em trong môi trường đang sống và làm việc (chức năng Ngôn sứ), có đời sống mẫu mực, cộng tác chân thành với giáo sỹ với Cha quản xứ trong việc điều hành, quản trị và làm thăng tiến đời sống về mọi mặt của người  giáo dân. Thành viên HĐMV chu toàn trách vụ trong gia đình, trong xã hội qua công việc thường ngày và trong giáo hội. Tất cả hy sinh, yêu thương và phục vụ, như là lễ vật dâng lên Thiên Chúa (chức năng Tư tế). Chính nhờ chức năng Ngôn sứ và Tư tế, các tín hữu trở nên con cái Thiên Chúa (Vương đế).

Cha Phanxicô đã đánh động vào tận lương tâm mỗi thành viên, Ngài đã đánh bật tính tự ái, tự kiêu, sự bất hòa, thiếu đoàn kết tương trợ, thiếu tính xây dựng … ra khỏi tâm hồn tham dự viên. Giúp mỗi người tham dự, tự đánh giá xét mình, hầu điều chỉnh lại những sai phạm thiếu sót của mình. 

Bài tĩnh huấn của Cha Phanxicô như là động lực thúc đẩy và chữa lành những tâm hồn đang ì ạch vì chán nản lo âu, chỉnh lại con đường hy sinh phục vụ trong tình Chúa, tình Giáo Hội và tình người của mỗi thành viên HĐMV. 

Trong dịp này, Ủy Ban Mục Vụ Giáo Dân của giáo phận, đã nhận những đóng góp ý kiến của các thành viên HĐMV:  về các hoạt động thường huấn, về tổ chức và địa điểm các lần gặp gỡ trao đổi kinh nhiệm học hỏi mục vụ và điều hành tại các giáo xứ, những chuẩn bị cho việc bầu lại HĐMV trong năm 2021 và  sự kiện giáo phận Đà Nẵng mừng 60 năm thành lập (1963 – 2023). 

Cao điểm của ngày tĩnh huấn là thánh lễ đồng tế kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Bonaventura Mai Thái – Tổng Đại diện chủ sự cùng quý cha hiện diện trong thánh lễ này, các tham dự viên cùng hiệp lời nguyện xin Chúa thương đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý chức và tín hữu đã qua đời, xin  Lòng Thương Xót của Chúa cho các tín hữu được nghĩ ngơi ở chốn bằng yên. 

Trong bài giảng lễ, Cha chủ tế huấn giáo các thành viên về đời sống tông đồ giáo dân, tinh thần hy sinh trao ban yêu thương và chu toàn trọng trách Giáo Hội trao phó và cộng đoàn tín nhiệm. Sống “hiệp nhất yêu thương, sống đức tin và loan báo Tin Mừng” đồng trách nhiệm với giáo sỹ và Giáo Hội với tinh thần khiêm nhu, sẻ chia, hiền hòa, nhẫn nại, để chung lòng hợp sức xây dựng Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Ki-tô.

Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đổ xuống tràn đầy trên Hội Thánh và mọi tín hữu, cách riêng cho quý thành viên HĐMV Giáo xứ . 

Tin: Tô-ma Trương Văn Ân 

Ảnh: Cao Thuyên – Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.