“… để tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ Maria, cũng như để Dân Chúa được hưởng những ơn ích thiêng liêng nhân dịp kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885 – 2020), Giáo phận Đà Nẵng đã xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận. Với thư này, tôi chính thức công bố Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu tại Giáo phận Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa) đến ngày 11 tháng 09 năm 2020 (Ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu)…”, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng.