GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-
LOAN BÁO TIN MỪNG

Số: 59/2015/TB/GXCT

 

 

                                                                               

                                                                 Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

V/v. Tổ chức chương trình cầu nguyện và Thánh Lễ An Táng

       “Ông Antôn Trương Như Phỉ, Phó Ban Đối Ngoại HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa”

  • Theo ý chỉ của Cha Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa về việc tổ chức chương trình cầu nguyện và Thánh Lễ An Táng Ông Antôn Trương Như Phỉ, đang giữ chức vụ Phó Ban Đối Ngoại HĐMV Giáo Xứ Chính Tòa nhiệm kỳ 2013 – 2017.

 

Ban Đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ thành lập Ban Lễ Tang như sau:

– Trưởng Ban: Ông Phêrô Nguyễn Văn Siêu

– Phó Ban: Ông F.X. Nguyễn Văn Hiến

– Ủy viên: Bà Maria Lưu Thị Thu Thủy

– Ủy viên: Ông Antôn Hồ Quang Thái

 

  1. PHÂN CÔNG TRỰC TẠI NHÀ TANG LỄ:

NGÀY THÁNG

GIỜ

NGƯỜI TRỰC

Thứ năm 12/11/2015

14g00-18g00

Ông Thái (BTV) + Ông Bình (Gh.Giuse Viên)

 

19g30-21g00

Gh.Đaminh Khảm + Gh.Phaolô Lộc + Gh.Đaminh Cẩm trực tang lễ và đọc kinh tối. Gh.Phaolô Lộc chủ trì.

Thứ sáu (13/11/2015)

08g00-11g00

Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm) + Bà Mùi (Gh.Giuse Khang)

 

14g00-18g00

Bà Thủy (BTV) + Ông Thọ (Gh.Anê Thành)

 

19g30-21g00

Gh.Phêrô Lựu + Gh.Micae Hy + Gh.Augustinô Huy trực tang lễ và đọc kinh tối. Gh.Micae Hy chủ trì.

Thứ bảy (14/11/2015)

08g00-11g00

Ông Hiến (BTV) + Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

 

14g00-18g00

Ông Cung + Nhóm Lòng Thương Xót trực và đọc kinh.

 

19g30-21g00

Gh.Anê Thành + Gh.Giuse Viên + Gh.Emmanuel Triệu trực tang lễ và đọc kinh tối. Gh.Giuse Viên chủ trì.

Chúa nhật (15/11/2015)

08g00-11g00

Ông Hưng (Gh.Anrê Trông) + Bà Lưu (Gh.Đaminh Cẩm)

 

14g00-18g00

Ông Siêu (BTV) + Ông Quang (Gh.Emmanuel Triệu)

 

19g30-21g00

Gh.Phaolô Bường + Gh.Anrê Trông + Gh.Giuse Khang trực tang lễ và đọc kinh tối. Gh.Giuse Khang chủ trì.

 

II. THÁNH LỄ AN TÁNG (Thứ hai 16/11/2015):

1.Nghi thức Di quan: lúc 04g30 tại số nhà 26/14 đường Quang Trung.

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ có mặt đông đủ tại 26/14 đường Quang Trung để tham dự đoàn rước di quan từ nhà tang lễ ra xe đến nhà thờ. Đến tham dự xin mặc trang phục: Nam sơ-mi trắng quần sẩm cà-vạt, nữ mặc áo dài phù hợp.

 

  1. Thánh lễ An táng lúc 05g00 tại nhà thờ:

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tham gia đoàn rước có Thánh Giá – Đèn hầu từ trước tiền đường vào nhà thờ.

 

Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Đaminh Khảm)

          Đèn hầu: Ông Bá (Gh.Giuse Khang) + Ông Thọ (Gh.Anê Thành)

          Tiếp theo là toàn thể Quý Chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa.

 

  1. Nghi thức từ biệt tại Nghĩa Trang:

– Ông Trưởng Ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ sẽ thay mặt HĐMV Giáo Xứ đọc điếu văn tiễn biệt Ông Antôn Trương Như Phỉ trước khi hạ huyệt.

 

 

            KHÁN                                              TM/Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa

      Cha Quản xứ                                                             Trưởng ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                                      Phêrô Nguyễn Văn Siêu