THÔNG BÁO

(Số 01/T10.2020)

V/v. Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ; 
Và Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Kính gửiCha Tổng đại diện,
Cha Đại diện Giám mục, quý Cha
Quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh
Và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. 

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

1. Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ (01/11)

Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Các Thánh Nam Nữ vào lúc 15g00,  Chúa nhật, ngày 01/11/2020, tại Nhà Thờ Chính Tòa.

2. Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (02/11)

Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cách đặc biệt cho các Linh mục trong Giáo phận đã được Chúa gọi về, sẽ được Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, chủ sự tại nghĩa trang các Linh mục Giáo phận Đà Nẵng, thuộc Gx. An Ngãi, vào lúc 06g00, thứ Hai, ngày 02/11/2020 (nếu thời tiết thuận lợi).

Vậy xin được kính báo và kính mời quý Cha, quý thầy Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa, trong niềm tin vào mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, đến hiệp dâng các Thánh lễ nói trên, để cùng với Các Thánh Nam Nữ tôn vinh Thiên Chúa và cũng để cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời.

Xin chân thành cám ơn.

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Văn Phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

Xem và tải file PDF tại đây