GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-
LOAN BÁO TIN MỪNG

Số: 57/2015/TB/GXCT

 

 

                                                                               

                                                                               Đà Nẵng, ngày 07 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v. Tổ chức Lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

            “Bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Chính Tòa”

 

– Theo ý chỉ của Cha Tổng Đại Diện kiêm Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng về việc tổ chức Lễ Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.

Ban Đại diện Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ thông báo như sau:

– Địa điểm: trong nhà thờ.

– Thời gian: chiều thứ bảy 14/11/2015.

 

I. TĨNH TÂM XƯNG TỘI: để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, vào lúc 15h30 chiều thứ bảy (14/11/2015) có buổi tĩnh tâm xưng tội cho toàn thể quý vị trong Ban Thường vụ, các Ủy viên Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể. Kính mong quý vị thu xếp thời gian tham dự đông đủ và sốt sắng.

 

II. THÁNH LỄ BỔN MẠNG: 17h00 chiều thứ bảy (14/11/2015).

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

  1. Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): dẫn lễ và xướng kinh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”.

         (cộng đoàn quỳ đọc kinh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” sau Lời nguyện Hiệp lễ)

  1. Đoàn rước Quốc phục:

– Thánh Giá: Ông Luyến (Gh.Đaminh Khảm)

– Đèn hầu: Ông Dũng (Gh.Phaolô Bường) – Ô. Thành (Gh.Augustinô Huy)

– Lọng hầu Thánh Giá: Ông Lưu (Gh.Phêrô Lựu)

– Lọng hầu chủ tế: Ông Năm (Gh.Anrê Trông)

– Quý Ông Bà Trưởng phó các Giáo họ còn lại: nam mặc Quốc phục, nữ mặc áo dài tham gia đoàn rước.

– Quý Ông bà trong Ban Thường vụ, các ủy viên trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ,  các ủy viên trong Ban Điều hành 12 Giáo họ, Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể tham gia đoàn rước xin mặc: nam mặc âu phục – cà vạt, nữ mặc áo dài.                       

  1. Đọc Sách Thánh: Bài đọc 1: Bà Thủy (Gh.Augustinô Huy)

                                          Bài đọc 2: Ông Thành (Gh.Augustinô Huy)

  1. Đọc Lời nguyện Tín hữu: Bà Kim Chi (Gh.Augustinô Huy)
  1. Dâng lễ: – Dâng hương: Ông Ly (Gh.Augustinô Huy)

                     – Bánh rượu: Ông Đạo (Gh.Emmanuel Triệu) – Ông Hạ (Gh.Phêrô Lựu)

  – Hoa nến: Cô Phương (BPV) chọn ưu tiên quý ông bà trong Ban Điều hành 12 Giáo họ và Ban Điều hành các Giới – Ban ngành – Đoàn thể.

  – Tập dâng lễ: 19h30 tối thứ sáu (13/11/2015) trong nhà thờ.

  1. Ban Kèn: tham gia trong đoàn rước.5. Ban Kèn: tham gia trong đoàn rước.
  1. Giới Người cha: sáng thứ bảy (14/11/2015) trang hoàng ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và treo 2 câu đối trên Cung Thánh (xin thu dọn ảnh các Thánh Tử Đạo sau Thánh lễ 18giờ30 Chúa Nhật 15/11/2015), sắp xếp chỗ ngồi bên trong và ngoài nhà thờ (dành riêng 06 dãy ghế 2 bên nam nữ trên cùng cho đoàn rước và 02 ghế cho Ban kèn) + phụ trách chiêng trống trong Thánh lễ.
  1. Giới Người mẹ: phụ trách xin oi.
  1. Ban Trật tự: phụ trách trật tự và hướng dẫn đoàn rước đi vào cổng trước tiền đường (nếu trời không mưa).

     10. Các Ban ngành còn lại: Ban Lễ sinh, Âm thanh, Ánh sáng … phụ trách các công việc như thông lệ.

 

 

 

               KHÁN                                     TM/Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa

      Cha Quản xứ                                                         Trưởng ban

 

 

 

Phaolô Maria Trần Quốc Việt                                  Phêrô Nguyễn Văn Siêu

 

 

 

 

Ghi chú:

Sau Thánh lễ, xin mời cơm tối tại Hội trường giáo xứ.