THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT XXIX  THƯỜNG NIÊN

16/10/2022

  1. Từ Thứ Hai 17/10 đến Thứ Bảy 22/10 giáo họ Micae Hy trực phụng vụ.
  2. Thứ Hai 17/10 vào lúc 05g00 Thánh lễ Tạ ơn sau 5 năm phục vụ tại giáo xứ Chính Tòa của Linh mục Quản Xứ Phêrô. Xin cộng đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.
  3. Mừng Bổn mạng trong tuần: Thứ Hai 17/10/2022, Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo: Bổn mạng của 19 anh em. Thứ Ba 18/10/2022, Lễ kính Thánh sử Luca, Tác giả Tin Mừng: Bổn mạng của 14 anh em. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  4. Thứ Tư 19/10 giáo xứ có tổ chức tiễn đưa Linh mục Phêrô vào GX Vân Đõa, giáo dân nào muốn tham gia đưa tiễn xin đăng ký nơi Trưởng Giáo họ. Xe khởi hành lúc 15g15 chiều thứ Tư 19/10/2022.
  5. Thứ Năm 20/10 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Mẹ phụ trách.
  6. Thứ Bảy 22/10 vào lúc 17g15 dâng hoa tôn vinh mẹ tại Núi Đá do liên giáo họ: Phêrô Lựu, Micae Hy, Augustinô Huy phụ trách.
  7. Vào lúc 19g30 Chúa nhật 23/10/2022 Giáo họ Phaolô Bường Tĩnh tâm nhân ngày Bổn mạng của giáo họ. Thứ Hai ngày 24/10/2022, vào lúc 17g15. Thánh lễ Kính Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan Thị Vệ, tử đạo. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  8. Chúa nhật XXX Mùa Thường Niên 23/10/2022 là Chúa Nhật Truyền giáo. Tiền oi trong các Thánh lễ sẽ được góp vào Quỹ Truyền Giáo của HĐGMVN. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.