Chính Tòa: Thông báo Số 32TB/GXCT/2018-2019 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi – Năm C

  1. Chúa Nhật hôm nay 16/6/2019 Lễ Chúa Ba Ngôi, giáo xứ chúng ta có 90 em được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các em.
  2. Thực hiện theo thư kêu gọi quyên tiền để xây dựng nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng,  Trong tinh thần hiệp thông cùng Giáo Hội xin cộng đoàn rộng tay đóng góp trong các thánh lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi tại các thùng quyên góp trong nhà thờ, hoặc gửi nơi cha quản xứ, cha phó xứ hoặc ban thường vụ giáo xứ.
  3. Từ Thứ hai 17/6 đến thứ bảy 22/6 giáo họ Phaolô Lộc trực phụng vụ.
  4. Thứ năm 20/6 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do hội phụ huynh giáo lý phụ trách.
  5. Từ nay các gia đình trong giáo xứ muốn tổ chức lễ hôn phối xin đến gặp cha quản xứ để sắp xếp thời gian trước khi đặt tiệc, và cha quản xứ sẽ không làm phép hôn phối trong các thánh lễ Trọng cũng như chiều thứ năm, chiều thứ bảy. Xin cộng đoàn lưu ý.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng