Chính Tòa: Thông báo Số 28/TB/GXCT/2015 Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B

  1. Xin mời phụ huynh lớp Tuyên xưng Đức tin đến dự họp lúc 19g30 tối Chúa nhật 10/5/2015 tại phòng giáo lý C11.
  2. Xin mời phụ huynh lớp chuẩn bị Thêm Sức tham dự buổi họp vào lúc 19g30 tối thứ hai, 11/5/2015 tại hội trường giáo xứ.
  3. Từ thứ hai 11/5 đến thứ bảy 16/5, giáo họ Phêrô Lựu phụ trách trực phụng vụ.
  4. Thứ tư 13/5 vào lúc 19g30 đọc kinh tại Núi Đá kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, hội Legio phụ trách, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Thứ năm 14/5 lễ kính Thánh Matthia Tông Đồ giáo xứ chúng ta có 03 người mang tên Thánh của Ngài, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 17g30 giáo xứ Chầu Thánh Thể, Ban Thăng Tiến Hôn Nhân phụ trách.
  6. Thứ bảy 16/5 vào lúc 17g00 lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá, Giới Người Cha phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng