Chính Tòa: Thông báo Số 28TB/GXCT/2017-2018 Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

 

  1. Chúa nhật V Phục sinh 29/4, Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, Quan Thầy của 182 Giáo dân. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  2. Từ Thứ Hai 30/4 đến Thứ Bảy 05/5 Giáo họ Đaminh Cẩm trực Phụng vụ.
  3. Thứ Ba 01/5, Thánh Lễ Kỷ niệm Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (2013) được cử hành trọng thể vào lúc 17g30’ do Đức Giám Mục chủ sự. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Thứ Năm đầu tháng 03/5. Lễ Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ, Quan Thầy của 71 giáo dân ( Philipphê: 30 và Giacôbê: 41). Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và lúc 19g30’, có Chầu Thánh Thể đầu tháng do Ban Thường vụ phụ trách. Mời Cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  5. Thứ Bảy 05/5/2018, Tôn vinh Đức Mẹ tại Núi Đá do Giới Người Cha phụ trách.
  6. Chúa nhật 06/5, sau Lễ Thiếu nhi có Rửa tội cho các Em nhỏ, xin nộp Giấy Giới Thiệu tại Văn Phòng Giáo Xứ. Cha Mẹ Và Người Đỡ Đầu đến Nhà Thờ tập nghi thức lúc 19g30’ Thứ Bảy 05/5.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng